210 3689364

Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard.

Το ΓΡΑΠΑΣ, ως νέα μονάδα, θα έχει ως βασικό σκοπό την υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης στα τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δήλωσαν ενδιαφέρον για την υλοποίηση του. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες:

  •  Επέκταση του προγράμματος που ολοκληρώθηκε ώστε να υλοποιηθεί μέχρι το 2013 σε όλα τα τμήματα του ΕΚΠΑ. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η σύνδεση με το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε ώστε να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα τεχνογνωσία και εμπειρία και να εφαρμοστούν οι νέες πρακτικές οι οποίες θα οδηγήσουν στην ποιοτική αναβάθμιση της υπηρεσίας.

  •  Θεσμική κάλυψη της δράσης, με την λήψη όλων των απαραίτητων αποφάσεων σε επίπεδο ιδρύματος για την δημιουργία του Γραφείου στα πλαίσια του ΔΑΣΤΑ, αλλά και την εισαγωγή της Πρακτικής Άσκησης ως αναπόσπαστης εκπαιδευτικής δραστηριότητας στους οδηγούς σπουδών των τμημάτων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

  •  Ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών ανά τμήμα, την μεγιστοποίηση του χρόνου πρακτικής άσκησης σε σχέση με τις αποζημιώσεις φοιτητών, εποπτών και φορέων, την προσέλκυση περισσοτέρων επιχειρήσεων υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης, και την παραμονή των φοιτητών και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στην επιχείρηση φορέα υποδοχής.

  •  Προγραμματισμό και Οργάνωση της υλοποίησης της πρακτικής άσκησης μέσα από τη σύνταξη του ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει αφενός τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, που θα αναλύεται στη σαφή περιγραφή των δραστηριοτήτων, στα αναμενόμενα αποτελέσματά τους, στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, καθώς και στο προβλεπόμενο κόστος και αφετέρου τον απολογισμό των εργασιών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, που θα αναλύεται στην περιγραφή των δράσεων που υλοποιήθηκαν, στο κόστος τους, στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους, και στην τεκμηρίωση τυχόν αποκλίσεων από τον αρχικό προγραμματισμό.

  •  Αξιολόγηση σε επίπεδο τμήματος αλλά και σύνθεση των επιμέρους πορισμάτων των αξιολογήσεων των τμημάτων ως προς την ποσοτική και ποιοτική εκπλήρωση του επιδιωκόμενου στόχου. Το ΓΡΑΠΑΣ θα οργανώνει και θα ενημερώνει το ειδικό συντονιστικό επιστημονικό όργανο που θα αποτελείται από τους επιστημονικούς υπευθύνους των τμημάτων που κάνουν πρακτική άσκηση και με βάση την προκήρυξη μια φορά το χρόνο αξιολογεί την πορεία της πρακτικής άσκησης σε κάθε τμήμα.