ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟY ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟY ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και θα πρέπει να το τηρούν όλοι οι φοιτητές που θα καταθέτουν τα χαρτιά τους στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης .

Όσοι φοιτητές δεν το τηρούν θα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσοδος τους  στο γραφείο.

Με εκτίμηση ,

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης