ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οδηγός Πρακτικής Ασκησης ΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ιστότοπο του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις σελίδες του οποίου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Σας εύχομαι καλή πλοήγηση!

Ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος,
Καθηγητής Ιωάννης Π. Εμμανουήλ

Η σπουδαιότητα της ένταξης της Πρακτικής Άσκησης στα Προγράμματα Σπουδών αναγνωρίστηκε από πολύ παλιά. Στην Ελλάδα, η αντιμετώπισή της υπήρξε διαφορετική μεταξύ των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των Πανεπιστημίων. Καθιερώθηκε ως υποχρεωτική από τον Ιδρυτικό Νόμο των Τ.Ε.Ι. με εξάμηνη διάρκεια (Π.Δ. 174/85). Όσον αφορά στα Πανεπιστήμια, η Πρακτική Άσκηση είχε μία άτυπη μορφή σε αρκετά Τμήματα, η οποία όμως χαρακτηριζόταν από έλλειψη οργάνωσης. Εξαίρεση απετέλεσε η Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής (Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης), όπου ήταν εξ’ αρχής υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία μικρής διάρκειας. Αργότερα, όταν διαπιστώθηκε η χρησιμότητα της Πρακτικής Άσκησης για τη σύνδεση των αποφοίτων των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, εισήχθη σε μερικά Τμήματα των Πανεπιστημίων ως μάθημα επιλογής ή και ως υποχρεωτικό μάθημα, ενώ υποστηρίχθηκε χρηματοδοτικά κυρίως από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Τα οφέλη της Πρακτικής Άσκησης είναι πολλαπλά, τόσο για τους ασκούμενους όσο και για τους Φορείς Υποδοχής και για τα Τμήματα/Σχολές προέλευσης.

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης, οι ασκούμενοι έχουν τη δυνατότητα:

Οι Φορείς Υποδοχής που απασχολούν φοιτητές με τη μορφή Πρακτικής Άσκησης:

Οι Σχολές/τα Τμήματα προέλευσης ωφελούνται καθώς η αμφίδρομη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ Σχολών/Τμημάτων και παραγωγικών Φορέων βοηθά στη διαμόρφωση ή στην επιλεκτική ενίσχυση των Προγραμμάτων Σπουδών των Σχολών/Τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς.

Για την οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης συμμετέχουν:

Η διαδικασία για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης μπορεί γενικά να αναλυθεί στα επόμενα βήματα:

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών των Τμημάτων του Ιδρύματος που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». Το έργο περιλαμβάνει δράσεις για την αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο του έργου επιδιώκεται η ενίσχυση και επέκταση της δικτύωσης με τον επιχειρηματικό κόσμο για την εξασφάλιση κατάλληλων θέσεων υποδοχής φοιτητών. Το έργο υποστηρίζει την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι φοιτητές ασκούνται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους σχετικούς με τα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων τους. Βασικοί στόχοι της Πράξης είναι:

(α) η βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας,

(β) η διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία,

(γ) η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης, καθώς και της ποιότητάς τους, μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία.

NEA KAI ANAKOIΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΦΑΣΗ 2021 2022

DEMO SA START YOUR JOURNEY 2022 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΦΑΣΗ 2021 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΦΑΣΗ 2021 2022

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Β ΦΑΣΗ 2021 2022

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/8/2022

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2021 2022

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Β ΦΑΣΗ 2021 2022

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΕκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
01 ΣΑΒΒΑΤΟ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ