ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΠΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

α) Aν κάποιος φοιτητής/τρια έχει πραγματοποιήσει ΗΔΗ πρακτική άσκηση στη Βουλή των Ελλήνων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή μέσω Erasmus + [πρακτική άσκηση στο εξωτερικό], ή γενικότερα στο δημόσιο ή σε ιδιωτική επιχείρηση, (είτε με χρηματοδότηση ΕΠΑ, είτε χωρίς) μπορεί  να εκπονήσει  ΚΑΙ πρακτική άσκηση μέσω του Τμήματος μας με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ;

Εάν ο/η φοιτητής/τρια έχει κάνει οποιαδήποτε Πρακτική Άσκηση με τις μορφές που περιγράφονται παραπάνω και ΔΕΝ του/της έχουν πιστωθεί τα ects (το μάθημα που βάση θεσμοθέτησης είναι δηλωμένο ότι χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ) τότε μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία μέσω ΕΣΠΑ. Εάν όμως το Τμήμα του/της έχει αναγνωρίσει την Πρακτική Άσκηση και ο/η φοιτητής/τρια έχει λάβει τα ECTS και εμφανίζεται στην αναλυτική του τότε ΔΕΝ μπορεί να συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, αφού με την ολοκλήρωση αυτής δε θα μπορεί να λάβει τα ECTS. Είναι ακριβώς όπως γίνεται με οποιοδήποτε μάθημα. Αν το έχει παρακολουθήσει και έχει λάβει τα ECTS δε μπορεί να το ξαναπάρει.

 

β) Μπορεί  κάποιος φοιτητής να κάνει  πρακτική άσκηση μέσω ΕΚΠΑ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ/ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ σε επιχείρηση/ ή σε δημόσιο οργανισμό [είτε με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ; είτε χωρίς χρηματοδότηση ΕΣΠΑ]

Δεν μπoρεί να εκπονεί ταυτόχρονα Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ και με άλλο τρόπο. Ο λόγος είναι ότι για να μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα δύο Πρακτικές Ασκήσεις σημαίνει ότι ξεπερνάει το 8ωρο την ημέρα (η Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι πλήρους απασχόλησης). Επιπλέον, δεδομένου ότι ο/η φοιτητής/τρια δηλώνεται στο ΕΡΓΑΝΗ (με την καταχώρηση του εντύπου Ε3.5) και δηλώνεται πρόγραμμα παρουσίας στο Φορέα Υποδοχής, δεν μπορεί να είναι δηλωμένος και σε άλλη πρακτική άσκηση και μάλιστα να συμπίπτει το ωράριο. Τέλος, ειδικά στην περίπτωση της παράλληλης Πρακτικής Άσκησης από άλλο οργανισμό μέσω ΕΣΠΑ, υπάρχει και το πρόβλημα της διπλής χρηματοδότησης. Δηλαδή, δε μπορεί να λαμβάνει για την ίδια περίοδο διπλή χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

 

γ) Εάν κάποιος φοιτητής/τρια έχει ΗΔΗ εκπονήσει πρακτική άσκηση με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ σε άλλο επίπεδο εκπαίδευσης (ΙΕΚ. ΤΕΙ) με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, μπορεί να εκπονήσει πρακτική άσκηση με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ μέσω του Τμήματός μας με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ;

Το Πρόγραμμα του κάθε Ιδρύματος λαμβάνει υπόψη τους δικούς του φοιτητές που εκπόνησαν Πρακτική Άσκηση και άρα ο φοιτητής που πραγματοποιεί Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ δηλώνεται ως ωφελούμενος του ΕΚΠΑ. Εάν έκανε Πρακτική Άσκηση σε άλλο επίπεδο εκπαίδευσης είναι δηλωμένος ως ωφελούμενος εκείνου του Ιδρύματος (ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ) και δεν επηρεάζει τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΣΠΑ. Δεν μπορεί μόνο να ήταν προηγουμένως φοιτητής του Ιδρύματος σε άλλο Τμήμα και να έκανε Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ (την περίοδο από το 2016) και να ξανακάνει μέσω του δικού σας Τμήματος, διότι έχει ήδη αποτυπωθεί ως ωφελούμενος του Ιδρύματος για αυτό το Πρόγραμμα που διανύουμε τώρα (ΕΣΠΑ 2014-2020).