ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Πρακτικά της 20ης Συνάντησης των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης