ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 20/09/22

Σας ενημερώνουμε ότι για την τήρηση της εύρυθμης διεκπεραίωσης των
Συμφωνητικών Πρακτικής Άσκησης όσοι Φοιτητές θα ξεκινήσουν την πρακιτκή
τους έως και 20/09/22, θα πρέπει να έχουν καταθέσει τα έντυπα έναρξης στο
ΓΡΑΠΑΣ έως και 15/07/22