ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ , ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τρίτη 03 Μαΐου 2022