ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, ΤΚ. 15784 Αθήνα

Κτήριο Μαθηματικού, παραπλεύρως της κεντρικής εισόδου

Τηλέφωνα : 210-7276443 , 210-7276355 ,  210-7276361 , 210-7276354  ,210-7276421

Email: grapas@uoa.gr