ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ 07/11/2020

Φοιτητές που θα κάνουν αναπλήρωση υπολειπόμενου διαστήματος της Πρακτικής Άσκησης:

Σχετικά με τους Φοιτητές, που διέκοψαν την πρακτική τους το Νοέμβριο του 2020 και θα κάνουν αναπλήρωση του υπολειπόμενου διαστήματος με φυσική παρουσία μέσα στο 2021 στον ίδιο ή και σε άλλο Φορέα θα πρέπει,
1)Να συμπληρώσει ο Φοιτητής Υπεύθυνη Δήλωση.
2)Να συμπληρώσει  Βεβαίωση ο Φορέας.
3)Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος να αποστείλει στο protocol[at]elke.uoa[dot]gr Αίτημα προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. με συνημμένα την Απόφαση Συνέλευσης και τα 2 έντυπα που αναλογούν στον κάθε Φοιτητή. Το Αίτημα για την περίπτωση αυτή είναι συγκεκριμένο .
4)Μόλις εγκριθεί το αίτημα από τον Ε.Λ.Κ.Ε. να κατατεθούν  νέες συμβάσεις (Συμφωνητικά Αναπλήρωσης) από τους Φοιτητές με το υπολειπόμενο διάστημα πρακτικής άσκησης.